BRAVOBRICK

ZBRINJAVANJE PROČIŠĆENIH ZAULJENIH OTPADNIH VODA I MULJA S UPOV-A U OPEKARSKOJ INDUSTRIJI
-
PROIZVODNJA NOVOG OPEKARSKOG PROIZVODA U OKVIRU KRUŽNE EKONOMIJE


ISTRAŽIVAČKI PROJEKT PROVODI GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, A FINANCIRA GA HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST

Općenito image
Materijalnom oporabom nusprodukata u pročišćavanju otpadnih voda (pročišćena voda i mulj) na kvalitetan način se rješava problematika konačnog zbrinjavanja pročišćene vode i muljeva s UPOV-a u Hrvatskoj, a nisu zanemarivi ni ekonomski doprinosi. Ovim istraživanjem povećat će se stupanj održivosti gospodarenja otpadnim vodama i muljem, kao posebnom kategorijom otpada, u Hrvatskoj.

Projektom BRAVOBRICK će se ispitati mogućnost i opravdanost napredne elektrokemijske tehnologije pročišćavanja zauljenih otpadnih voda do kakvoće koja će omogućiti njihovu učinkovitu primjenu kao tehnološke vode u proizvodnji opeka, uz minimiziranje operativnih troškova pročišćavanja. Očekuje se da će novi opekarski proizvodi s integriranom pročišćenom zauljenom vodom biti jednakih fizikalnih, mehaničkih i ekoloških karakteristika kao i konvencionalni opekarski proizvodi.

Projektom BRAVOBRICK će se ispitati i optimalni uvjeti termičke obrade muljeva (konvencionalno sušenje, mikrovalovi) s ciljem dobivanja osušenog mulja što povoljnijih karakteristika za ugradnju u opeku, uz minimiziranje troškova poslovanja postrojenja za sušenje. Uz dobivanje mulja/pepela povoljnih karakteristika, bit će omogućena ugradnja značajnih količina mulja/pepela kao zamjene za glinu i/ili pijesak u proizvodnji opeke. Očekuje se da će novi opekarski proizvodi s ugrađenim muljem/pepelom biti jednakih fizikalnih, mehaničkih i ekoloških karakteristika kao i konvencionalni opekarski proizvodi.

Na osnovi provedenog eksperimentalnog istraživanja i detaljne statističke obrade dobivenih rezultata, dat će se prijedlozi za optimizaciju procesa obrade mulja (temperatura sušenja i spaljivanja, snaga pri mikrovalnom sušenju i trajanje procesa, mogućnost direktne primjene termički neobrađenog mulja i sl.) u odnosu na karakteristike mulja, odnosno pepela koji se dalje koriste u proizvodnji opeka. Komercijalizacija korištenja mulja u proizvodnji opeke smanjila bi potrebu za iskapanjem gline i pijeska potrebnih za izradu konvencionalnih opeka.

Projekt BRAVOBRICK se provodi u trajanju od 4 godine (12/2019 do 02/2024).

BRAVOBRICK

doprinosi povećanju stupnja održivog gospodarenja otpadom u Hrvatskoj

BRAVOBRICK

pridonosi povećanju stupnja održivog gospodarenja muljevima u Hrvatskoj

BRAVOBRICK

pridonosi povećanju konkurentnosti opekarskih proizvoda

BRAVOBRICK

pridonosi smanjenju ukupnih troškova zbrinjavanja muljeva
 1. Izvještaj br. 1 - Pregled stanja znanja na području istraživanja zbrinjavanja zauljenih voda.
 2. Izvještaj br. 2 - Pregled stanja znanja na području istraživanja zbrinjavanja muljeva s UPOV-a.
 3. Izvještaj br. 3 - Analiza tržišta.
 4. Izvještaj br. 4 - Kakvoća sirove zauljene otpadne vode.
 5. Izvještaj br. 5 - Pročišćavanje zauljenih otpadnih voda.
 6. Izvještaj br. 6 - Eksperimentalni program ugrađivanja pročišćene vode i EK mulja u opeku.
 7. Izvještaj br. 7 - Emisija dimnih plinova iz proizvodnje opeke s pročišćenom vodom.
 8. Izvještaj br. 8 - Svojstva proizvedene opeke s pročišćenom vodom i EK muljem.
 9. Izvještaj br. 9 - Fizikalne i kemijske karakteristike mulja s UPOV-a
 10. Izvještaj br. 10 -Fizikalne i kemijske karakteristike pepela dobivenog termičkom obradom mulja.
 11. Izvještaj br. 11 - Emisija dimnih plinova pri termičkojobradi mulja.
 12. Izvještaj br. 12 - Eksperimentalni program ugrađivanja mulja u proizvodnji opeke.
 13. Izvještaj br. 13 - Svojstva proizvedene opeke s ugrađenim muljem i pepelom.
Rezultati image

Dražen Vouk

izv.prof.dr.sc.

VODITELJ PROJEKTA Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Read More  

Nina Štirmer

prof.dr.sc.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Read More  

Ivan Halkijević

izv.prof.dr.sc.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Read More  

Domagoj Nakić

doc.dr.sc.

Sveučilište Sjever, Varaždin

Read More  

Mario Šiljeg

izv.prof.dr.sc.

Sveučilište Sjever, Varaždin

Read More  

Robert Kollar

Nezavisni znanstvenik

Karlo Nađ

dr.sc.

Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Read More  

Morana Drušković

Doktorandica

Indeloop d.o.o., Zagreb

Read More  

Anđelina Bubalo

Doktorandica

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Read More  

Christopher Robert Cheeseman

Professor of Materials Resources Engineering

Imperial College London

Read More  

Sorry, registration has ended.

2. Radionica istraživačkog projekta HRZZ - BRAVOBRICK

Projektom BRAVOBRICK istražuje se mogućnost i opravdanost primjene naprednog elektrokemijskog procesa pročišćavanja zauljenih otpadnih voda mineralnog porijekla i ponovne upotrebe zauljene pročišćene vode u proizvodnji inovatinih opekarskih proizvoda. Projektom BRAVOBRICK dodatno će se ispitati optimalni uvjeti termičke obrade muljeva (konvencionalno sušenje, mikrovalovi, klasično spaljivanje, uplinjavanje) s ciljem dobivanja osušenog mulja i pepela što povoljnijih karakteristika za ugradnju u opeku. Projektom BRAVOBRICK istražit će se mogućnost i opravdanost ugradnje mulja/pepela kao zamjene za glinu i/ili pijesak u proizvodnji inovatinih opekarskih proizvoda. Tijekom 2. Radionice projekta iznijet će se polazne osnove za provođenje istraživanja, opisat će se metodologija istraživanja te će se prikazati postignuti rezultati istraživanja s proizvodnjom opeke u realnom mjerilu.


 • Date: 08.02.2024. 09:30 AM
 • Location: Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, Croatia (Map)
 • More Info: Hrvatske vode - Velika dvorana u prizemlju

Read More
 • Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
 • Kačićeva 26, 10000 Zagreb

izv.prof.dr.sc. Dražen Vouk Voditelj projekta BRAVOBRICK