CILJEVI ISTRAŽIVANJA

Osnovni cilj projekta je istraživanje mogućnosti i opravdanosti ponovne upotrebe pročišćenih zauljenih voda i mulja s UPOV-a u pripremi inovativnih građevnih proizvoda u opekarskoj industriji, čime bi se u značajnoj mjeri smanjili pritisci na okoliš, a doprinijelo razvoju kružne ekonomije i povećanju konkurentnosti opekarskih proizvoda na tržištu.

Pregled stanja znanja na području istraživanja, usmjerit će tijek istraživanja prema postavljenim ciljevima. Dodatni cilj je utvrditi u kojoj je mjeri tržište spremno za prihvaćanje novih sirovina (u konkretnom slučaju tehnološke vode i mulja s UPOV-a) i konačnih inovativnih proizvoda.

Ovaj projekt će istražiti učinkovitost naprednog elektrokemijskog procesa u pročišćavanju zauljenih voda te će odrediti najperspektivniju aplikaciju za ugradnju tehnološke vode pri proizvodnji opeke.

Projektom će se utvrditi optimalni uvjeti termičke obrade mulja, u odnosu na kvalitetu dobivenog osušenog mulja i pepela primjerenog za primjenu u proizvodnji opeke.

Nadalje je cilj projekta procijeniti učinak obrađenog mulja na svojstva opekarskih proizvoda i utvrditi optimalni udio mulja i pepela koji se može dodavati u proizvodnom procesu s ciljem postizanja što boljih svojstava opekarskih proizvoda.

Pilot projektom će se provesti analize izvedivosti cjelovitog proizvodnog lanca inovativnih proizvoda.

Brojne diseminacijske aktivnosti projekta imaju za cilj objavljivanje znanstvenih rezultata u Europskom istraživačkom prostoru (ERA) i svijetu, umrežavanje istraživačkog tima s istaknutim znanstvenicima u području istraživanja, stvaranje priznanja istraživačke skupine, jačanje mreže između industrije i akademske zajednice te promicanje održivosti vrijednosti projekta u okvirima općeg trenda kružne ekonomije.