1. Izvještaj br. 1 - Pregled stanja znanja na području istraživanja.
  2. Izvještaj br. 2 - Pročišćavanje zauljenih otpadnih voda.
  3. Izvještaj br. 3 - Proizvodnja opeke uz ugradnju zauljene pročišćene vode.
  4. Izvještaj br. 4 - Termička obrada mulja s UPOV-a.
  5. Izvještaj br. 5 - Proizvodnja opeke uz ugradnju termički obrađenog mulja.
  6. Izvještaj br. 6 - Analiza tržišta.
Rezultati