1. Izvještaj br. 1 - Pregled stanja znanja na području istraživanja zbrinjavanja zauljenih voda.
 2. Izvještaj br. 2 - Pregled stanja znanja na području istraživanja zbrinjavanja muljeva s UPOV-a.
 3. Izvještaj br. 3 - Analiza tržišta.
 4. Izvještaj br. 4 - Kakvoća sirove zauljene otpadne vode.
 5. Izvještaj br. 5 - Pročišćavanje zauljenih otpadnih voda.
 6. Izvještaj br. 6 - Eksperimentalni program ugrađivanja pročišćene vode i EK mulja u opeku.
 7. Izvještaj br. 7 - Emisija dimnih plinova iz proizvodnje opeke s pročišćenom vodom.
 8. Izvještaj br. 8 - Svojstva proizvedene opeke s pročišćenom vodom i EK muljem.
 9. Izvještaj br. 9 - Fizikalne i kemijske karakteristike mulja s UPOV-a
 10. Izvještaj br. 10 -Fizikalne i kemijske karakteristike pepela dobivenog termičkom obradom mulja.
 11. Izvještaj br. 11 - Emisija dimnih plinova pri termičkojobradi mulja.
 12. Izvještaj br. 12 - Eksperimentalni program ugrađivanja mulja u proizvodnji opeke.
 13. Izvještaj br. 13 - Svojstva proizvedene opeke s ugrađenim muljem i pepelom.
Rezultati image