Ivan Halkijević
izv.prof.dr.sc.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Područje stručnosti:

Tehnologije u odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (uključivo i elektrokemijske procese); Hidrodinamičko fizikalno i matematičko modeliranje.


Uloga u projektu:

Pregled stanja znanja na području istraživanja; Laboratorijska ispitivanja pročišćavanja zauljenih otpadnih voda elektrokemijskim procesom i optimizacija procesa pročišćavanja; Analiza uzoraka sirove i pročišćene zauljene otpadne vode; Priprema pojedinih izvješća; Diseminacijske aktivnosti.


Kontakt:

Sveučilište u Zagrebu

Građevinski fakultet

Zavod za hidrotehniku

Kačićeva 26

10000 Zagreb

Tel. +385 1 4639 480

Email: halkijevic@grad.hr

http://www.grad.unizg.hr/ivan.halkijevic