Anđelina Bubalo
Doktorandica

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Područje stručnosti:

Tehnologije pročišćavanja otpadnih voda (uključivo i elektrokemijske procese) i obrade mulja; Kemijske analize otpadne vode i otpada.


Uloga u projektu:

Pregled stanja znanja na području istraživanja; Nabava mulja i njegov transport; Analiza sirovog i obrađenog mulja; Obrada mulja (sušenje u sušioniku, mikrovalovima i spaljivanje); Proizvodnja opeke uz ugradnju obrađenog mulja; Provođenje pilot projekta; Priprema pojedinih izvješća; Diseminacijske aktivnosti.


Kontakt:

Sveučilište u Zagrebu

Građevinski fakultet

Zavod za hidrotehniku

Kačićeva 26

10000 Zagreb

Email: andelina.bubalo@grad.unizg.hr 

http://www.grad.unizg.hr/andjelina.bubalo