Nina Štirmer
prof.dr.sc.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Područje stručnosti:

Laboratorijska ispitivanja, testiranja fizikalnih i mehaničkih karakteristika i kontrola kvalitete građevnih materijala; Recikliranje različitih vrsta otpada s ugradnjom u građevne materijale i dobivanje inovativnih proizvoda.


Uloga u projektu:

Pregled stanja znanja na području istraživanja; Analiza ponude i potražnje tržišta; Laboratorijska ispitivanja dobivenih opekarskih proizvoda; Kontrola rezultata ispitivanja opekarskih proizvoda od strane vanjskih tvrtki (podugovaratelja); Proizvodnja i ispitivanje novih opekarskih proizvoda; Priprema pojedinih izvješća; Provođenje pilot projekta; Diseminacijske aktivnosti.


Kontakt:

Sveučilište u Zagrebu

Građevinski fakultet

Zavod za materijale

Kačićeva 26

10000 Zagreb

Tel. +385 1 4639 298

Email: ninab@grad.hr

http://www.grad.unizg.hr/nina.stirmer