METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Kroz sve faze projekta provodit će se detaljan i sveobuhvatan pregled stanja znanja na području istraživanja, a najintenzivnije u prvoj godini istraživanja. 

Metodološki je istraživanje podijeljeno u dva smjera (pročišćavanje zauljenih voda i obrada mulja) koja se u posljednjoj fazi preklapaju sa zajedničkom aktivnosti proizvodnje inovativnih opekarskih proizvoda s ugrađenom pročišćenom zauljenom vodom i obrađenim muljem. Sirove zauljene vode prikupljat će se na širem području grada Zagreba te će se pročišćavati i analizirati u laboratoriju na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uz optimizaciju naprednog elektrokemijskog procesa kao kombinacije naprednih oksidacijskih procesa i elektrokoagulacije. Sirovi mulj prikupljat će se na nekoliko UPOV-a (Zagreb, Karlovac i dr.) te će se dopremati do laboratorija na Građevinskom fakultetu gdje će se termički obrađivati (konvencionalno termičko sušenje, sušenje mikrovalovima i spaljivanje) uz optimizaciju procesa. Pročišćena voda i obrađeni mulj ugrađivat će se u opeku prvoj fazi u laboratorisjkom mjerilu, a u kasnijim fazama će se prevozit će se do neke od ciglana u RH gdje će se ugrađivati u opekarske proizvode. Proizvedena opeka će se dopremati do laboratorija na Građevinskom fakultetu gdje će se provoditi ispitivanja njezinih fizikalnih i mehaničkih svojstava. Dio ispitivanja fizikalnih, mehaničkih i kemijskih svojstava te mikrostrukture opeke će se provoditi na vanjskim institucijama/laboratorijima. Za uvjete pročišćavanja zauljenih voda i obrade mulja koji su u prve tri godine istraživanja ocijenjeni optimalnim (na temelju rezultata dobivenih na proizvedenoj opeki) uspostavit će se pilot industrijska proizvodnja inovativnih opekarskih proizvoda s ugrađenom tehnološkom vodom i obrađenim muljem. Pilot proizvodnja će se provoditi u nekoj od ciglana u RH, uz ispitivanja dobivenih proizvoda na Građevinskom fakultetu i vanjskim institucijama/laboratorijima. Kroz sve četiri godine istraživanja provodit će se analiza tržišta i priprema tržišta za prihvaćanje inovativne opeke te diseminacijske aktivnosti.