Domagoj Nakić
doc.dr.sc.

Sveučilište Sjever, Varaždin

Područje stručnosti:

Tehnologije u odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (uključivo i elektrokemijske procese) i obradi mulja; Zbrinjavanje otpadnih voda i mulja; Korištenje mulja s UPOV-a u građevinskoj industriji kroz ugradnju u betonske elemente, LCA analize pri zbrinjavanju mulja.

Uloga u projektu:

Pregled stanja znanja na području istraživanja; Proizvodnja opeke uz ugradnju pročišćene zauljene vode i mulja; Laboratorijska ispitivanja dobivenih opekarskih proizvoda; Kontrola rezultata ispitivanja opekarskih proizvoda od strane vanjskih tvrtki (podugovaratelja); Priprema svih izvješća; Provođenje pilot projekta; Diseminacijske aktivnosti.


Kontakt:

Sveučilište Sjever

Odjel Graditeljstvo

Ul. 104. brigade 3

42000 Varaždin

Tel. +385 42 493 338 

Email: dnakic@unin.hr

https://www.linkedin.com/in/domagoj-naki%C4%87-48400a156/?originalSubdomain=hr