TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA

Ukupni troškovi projekta su 1.475.150,00 kn. 48% ukupnih troškova namijenjeno je za troškove istraživanja koji uključuju manjim dijelom stručnu i znanstvenu literaturu, a većim dijelom terenska istraživanja kroz prijevoz zauljenih voda, pročišćenih zauljenih voda, sirovog mulja i obrađenog mulja te prijevoz proizvedene opeke, i najvećim dijelom usluge za ispitivanje sirovog i obrađenog mulja i gotovih opekarskih proizvoda (fizikalne i kemijske karakteristike, mikrostruktura, izluživanje, radioaktivnost, dimni plinovi koje se ne mogu ispitivati postojećom i novom opremom na Građevinskom fakultetu) te materijal (elektrode, manje posudice za uorkovanje, epruvete, maske i rukavice, bijele kute, testne trakice za ispitivanje koncentracije onečišćujućih tvari, porculanske posude za sušenje i spaljivanje mulja, ostali potrošni materijal u laboratoriju). Procijenjeni troškovi školarine doktoranada iznose 4%. Troškovi opreme čine 30% ukupnih troškova. To se uglavnom odnosi na troškove nove opreme za kemijske analize svježe zauljene vode i mulja, kao i pročišćene vode i obrađenog mulja (plinski kromatograf), mikrovalne pećnice za potrebe sušenja mulja, termografska kamera, mjerni instrument sa sondama za detekciju plinova, software za LCA analize, mikrourice i lineal za ispitivanje proizvedene opeke i dr. Preostali troškovi odnose se na servisno održavanje postojeće i nove opreme te nadogradnju postojeće opreme. Organizacija prijavitelja na raspolaganje daje sve resurse kojima raspolaže u postojećem stanju, a ključni se odnose na postojeću laboratorijsku opremu u Zavodu za hidrotehniku (elektrokemijski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, pH metar, oksimetar, mjerač električne provodljivosti, termometar, mjerač mutnoće, laboratorijski sušionik, laboratorijska peć za spaljivanje, postojeći potrošni laboratorijski materijal) uključivo i prostor potreban za instalaciju nove opreme i neometano provođenje istraživanja, i na postojeću laboratorijsku opremu u Zavodu za materijale (preša za ispitivanje tlačne čvrstoće, vaga, uređaj za mljevenje, uređaj za prosijavanje i dr.) uključivo i prostor potreban za instalaciju nove opreme i neometano provođenje istraživanja.

Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje (17%) uglavnom se odnose na usavršavanje članova istraživačke skupine, sudjelovanje i prezentaciju rezultata na znanstvenim međunarodnim i domaćim konferencijama stručnim domaćim konferencijama, organizaciju radionica, radne sastanke istraživačke skupine u inozemstvu, objavljivanje radova, troškove za inozemne konzultante i dr.


Slika. Raspodjela troškova