Dražen Vouk
izv.prof.dr.sc.

VODITELJ PROJEKTA Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Područje stručnosti:

Tehnologije u odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (uključivo i elektrokemijske procese) i obradi mulja; Zbrinjavanje otpadnih voda i mulja; Procjena utjecaja na okoliš; Ekološko unaprjeđenje površinskih i podzemnih vodnih tijela.


Uloga u projektu:

Voditelj projekta; Organizacija i koordinacija svih projektnih aktivnosti; Osiguranje i prikupljanje zauljenih voda i mulja; Nabava nove opreme; Održavanje laboratorija i laboratorijske opreme u funkcionalnom stanju; Priprema svih izvješća; Provođenje pilot projekta; Diseminacijske aktivnosti.


Kontakt:

Sveučilište u Zagrebu

Građevinski fakultet

Zavod za hidrotehniku

Kačićeva 26

10000 Zagreb

Tel. +385 1 4639 213

Email: dvouk@grad.hr

www.grad.unizg.hr/drazen.vouk