Javna prezentacija istraživačkog projekta HRZZ - BRAVOBRICK


Sorry, registration has ended.

Projektom BRAVOBRICK istražuje se mogućnost i opravdanost primjene naprednog elektrokemijskog procesa pročišćavanja zauljenih otpadnih voda mineralnog porijekla i ponovne upotrebe zauljene pročišćene vode u proizvodnji inovatinih opekarskih proizvoda. Projektom BRAVOBRICK dodatno će se ispitati optimalni uvjeti termičke obrade muljeva (konvencionalno sušenje, mikrovalovi, klasično spaljivanje, uplinjavanje) s ciljem dobivanja osušenog mulja i pepela što povoljnijih karakteristika za ugradnju u opeku. Projektom BRAVOBRICK istražit će se mogućnost i opravdanost ugradnje mulja/pepela kao zamjene za glinu i/ili pijesak u proizvodnji inovatinih opekarskih proizvoda. Tijekom javne prezentacije projekta iznijet će se polazne osnove za provođenje istraživanja, opisat će se metodologija istraživanja te će se prikazati dosada postignuti rezultati istraživanja.


  • Date: 10.02.2021. 10:00 PM
  • Location: Online Event